תקנון הזמנת כרטיסים

נהלים לרכישת כרטיסים למשחקי מנצ’סטר יונייטד דרך מועדון האוהדים

 

אוהדי מנצ’סטר יונייטד להם אין מנוי חברות רשמית בתוקף – OFFICIAL MEMBERSHIP – לא יוכלו לרכוש את הכרטיסים דרך מועדון אוהדים רשמי.

למידע על Official Membership ניתן לעיין כאן

1. אפשרות רכישת הכרטיסים מתייחסת למשחקי הבית בלבד של קבוצת הכדורגל מנצ’סטר יונייטד ורק במסגרת הפרמייר ליג. ניתן לפנות למועדון האוהדים בבקשה לעזרה לרכוש כרטיסים למשחקים במסגרות אחרות, אך המועדון אינו מתחייב למכירת כרטיסים במקרים אלה וכל מקרה כזה יטופל לגופו. מועדון האוהדים ישקיע את מירב המאמצים כדי לנסות לסייע לאוהד לרכוש כרטיס גם למשחקים שלא במסגרת הפרימיירליג.

2. הזמנת הכרטיסים באנגליה תתבצע ע”י צוות מועדון האוהדים בלבד.

3. אפשרות הזמנת הכרטיסים תתאפשר רק לאוהדי מנצ’סטר יונייטד להם יש מנוי חברות רשמית (OFFICIAL MEMBERSHIP) לעונה הנוכחית. כל מנוי חברות רשמית מקנה אפשרות להזמנת כרטיס אחד למשחק. אוהדים שירכשו מנוי חדש דרך מועדון אוהדים עד 31 ליולי או רכשו מנוי בכוחות עצמם ועדכנו את מועדון האוהדים עד למועד זה (על ידי מילוי טופס הצטרפות למועדון אוהדים) – יקבלו עדיפות ברכישת כרטיסים על פני אוהדים שרכשו מנוי במועד מאוחר יותר. לאוהדים שחידשו לאחר ה-31 ביולי יוקצה תעריף נפרד, ואין באפשרותם להגיש בקשה לאחד מהמשחקים המוגדרים בקטגורית A והמעודכנים באתר המועדון.

4. הזמנת הכרטיסים תהיה על בסיס מקום פנוי, והקצאת הכרטיסים תהיה בהתאם לכמות הכרטיסים שהקצה מועדון מנצ’סטר יונייטד לIsraeli Reds למשחק נתון ועל בסיס מלאי המנויים למשחקי יונייטד. מנויים אלו נרכשו על ידי מועדון אוהדים בתחילת העונה לצורך שיפור המענה לביקוש לכרטיסים על ידי אוהדי הקבוצה השייכים למועדון האוהדים.

5. סדר עדיפויות ברשימות הזמנת הכרטיסים:

לכל משחק מוגדר “חלון הזדמנויות” – טווח תאריכים של 10 ימים, כחודש וחצי לפני המשחק שבו אוהדים מחזיקי ואן יונייטד רשאים להזמין כרטיסים דרך מועדון האוהדים. טווח התאריכים שבו נית להזמין כרטיסים לכל משחק מפורטים בקישור הבא: חלון הזדמנויות  

לא יתקבלו בקשות הזמנת כרטיסים לפני פתיחת חלון ההזדמנויות לאותו המשחק. הזמנת הכרטיסים במסגרת חלון ההזדמנויות מבטיחה לאוהד את הכרטיס שהזמין אם השלים את ההזמנה לפי הנהלים הנ”ל ובכפוף למלאי הכרטיסים. במקרה של הזמנות כרטיסים של מספר אוהדים במסגרת אותו חלון הזדמנויות, הסדר בהזמנות יהיה על בסיס מקום פנוי ובהתאם לקווים מנחים הבאים:

א. אוהדים שנרשמו במועדון אוהדים כמחזיקי מנוי חברות רשמית עד 31 ליולי יקבלו עדיפות לאורך כל העונה על פני אוהדים אשר נרשמו בשלבים מאוחרים יותר. בהינתן מספר אוהדים שפנו והינם מחזיקי מנוי מלפני  31 ליולי או אחרי 31 ליולי, הסדר היחסי שלהם ברשימה לכרטיסים תהיה עפ”י סעיפים ב’ וג’.

ב. זמן הפנייה – אוהד א’ לו מנוי חברות רשמית, אשר ביקש להזמין כרטיס לפני אוהד ב’ אשר גם לו מנוי מנוי חברות רשמית, אזי אוהד א’ יירשם לפני אוהד ב’.

ג. ביטול כרטיס אפשרות לכרטיס – במקרה ואוהד א’ ביטל את הזמנת הכרטיס שלו ולאחריו רשום אוהד ב’, אוהד ב’ יתקדם במעלה הרשימה, כלומר, אוהד ב’ יירשם לפני אוהד א’.

כל הכרטיסים יזומנו אך ורק במסגרת חלון הזדמנויות למשחק נתון. הזמנת הכרטיסים לפני חלון ההזדמנויות אינה תקפה. במקרים חריגים בלבד יוכלו האוהדים להזמין כרטיסים לאחר
חלון ההזדמנויות. (מלאי עודף של כרטיסים לאחר סיום חלון ההזדמנויות).

ד. מועדון האוהדים מותיר לעצמו בכל מקרה שיקול דעת מוחלט ובלעדי בנוגע לאישור הזמנת כרטיס ובנוגע לסדרי עדיפויות..

ה. מועדון האוהדים מתחייב לעשות את המקסימום על מנת להיענות לכל הזמנת כרטיס למשחק ליגה באולד טראפורד של מחזיקי חברות רשמית ואולם בכל מקרה מועדון האוהדים כפוף לתכתיבי המועדון במנצ’סטר ועל כן כל אוהד מודע לכך כי יתכנו מצבים בהם לא ניתן יהיה להזמין כרטיסים עקב מקרים שאינם בשליטת מועדון האוהדים בארץ.

6. לאחר הזמנת כרטיס באמצעות מועדון האוהדים, אין כל אפשרות לבטל את ההזמנה והמזמין מצהיר כי הוא יודע שהזמנת כרטיס הינה סופית. אוהד המזמין כרטיס מתחייב לשלם על הכרטיס בהקדם באחד מסניפי הדואר הארציים ולדווח על התשלום למייל: tickets@manutd.org.il. יש לציין את מס’ האסמכתא של העברת כספים, לצורך זיהוי מדויק של העברה כספית משאר העברות. הזמנת הכרטיסים בפועל תתבצע אך ורק לאחר שהתקבל התשלום בחשבון הבנק של מועדון האוהדים. מאז אישור קליטת הבקשה במייל לכרטיסים, לאוהד יש 3 ימים כדי להסדיר את התשלום מול מועדון האוהדים. במידה והתשלום לא יוסדר במועד, הזכות של האוהד לרכוש כרטיס למשחק הנתון תישלל.

7. לא ניתן לבטל בקשת לכרטיס לאחר שהוזמן ע”י מועדון האוהדים ממשרד הכרטיסים במנצ’סטר יונייטד. ביטול כזה יתאפשר רק במקרה חריג בו ישנו אוהד בעל מנוי חברות רשמית הנמצא ברשימת המתנה לכרטיסים. במקרה כזה, ורק לאחר שהאוהד הממתין יסדיר את התשלום, יתבצע ביטול לאוהד שהזמין את הכרטיס. בכל מקרה אחר ייגבה תשלום מלא מאוהד שהזמין את הכרטיס ורוצה לבטל.

8. חל כל איסור על העברת כרטיס שהוזמן באמצעות מועדון האוהדים לגוף שלישי, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד שלישי. במקרה ואוהד ייתפס כמוכר את כרטיסו, תישלל הזכות של אותו אוהד לרכוש כרטיסים דרך מועדון האוהדים למשך 3 שנים והמקרה ידווח למועדון במנצ’סטר (בהתאם לתקנון מועדוני אוהדים של מנצ’סטר יונייטד).

9. עלות הכרטיס תהיה בשקלים. העלות כוללת את העלות של הכרטיס (FACE VALUE על הכרטיס) + עמלת טיפול של מועדון אוהדים. מועדון האוהדים שומר לעצמו זכות לשנות בכל עת את מחיר הכרטיס בהתאם לסיבות המשתנות. המחיר לעונת 2015/6 לחברי מועדון שחידשו עד ה-31.7 יהיה 320 שקלים, אלא אם מדובר במשחקים מקטגורית A או במיקום יקר בהם עלול להיגבות מחיר גבוה יותר. חבר מועדון שנרשם לאחר מכן ישלם תעריף של 400 שקלים ואינו זכאי להגיש בקשה למשחקים מקטגוריה A.

10. מועדון האוהדים אינו מתחייב בשום אופן למיקום הכרטיס על המגרש(אלא אם כן מדובר במנויים). מועדון האוהדים מתחייב לספק כרטיס למשחק על בסיס מקום פנוי באצטדיון.

11. בקשת הזמנת כרטיסים תתבצע ע”י פנייה למייל: tickets@manutd.org.il.

12. הכניסה לאצטדיון תהיה עם כרטיס חבר מועדון הנשלח כחלק מחבילת OFFICIAL MEMBERSHIP. באחריות האוהד שרוכש את הכרטיס למשחק, לוודא שיש ברשותו את כרטיס חבר המועדון ולקחת אותו לאנגליה למשחק. במידה והאוהד לא קיבל את כרטיס חבר המועדון, יציין האוהד את העובדה הזו בפני נציגי מועדון האוהדים במעמד רכישת הכרטיס.

הבהרות נוספות בנושא הנהלים ניתן לקבל גם נציגי מועדון האוהדים בכתובת המייל: tickets@manutd.org.il

13. על מנת להתחיל תהליך רכישת הכרטיס דרך מועדון האוהדים, יש למלא את טופס רכישת הכרטיסים.

הטופס מכיל את כל המידע הנוסף, כולל שאלות ותשובות בנושא תהליך רכישת כרטיסים.

14. באחריות חבר המועדון המזמין לוודא את המועד הסופי של המשחק אליו הזמין כרטיס, הגמיש לשינויים מטעם מנהלת הפרמיירליג. מועדון האוהדים אינו מתחייב להחליף כרטיס או לזכות אוהד במידה ומועד המשחק המעודכן אינו מתאים לחבר המועדון

15. מועדון האוהדים בישראל הינו מקשר בין מזמין הכרטיס לבין מועדון מנצ’סטר יונייטד ואינו נושא באחריות כלשהי בנוגע להזמנת כרטיסים למשחק. מבלי לגרוע מהאמור, בשום מקרה מועדון האוהדים איננו נוטל על עצמו כל אחריות במקרה של אבדן כרטיס חבר המועדון(שאיתו נכנסים למשחק)  ומזמין הכרטיס משחרר את מועדון האוהדים מכל אחריות בהקשר זה והוא יהיה מנוע מלטעון אחרת.

בברכת טיול מהנה, מועדון האוהדים של מנצ’סטר יונייטד בישראל – ISRAELI REDS 

 

 

18.07.2013